Pozyskaj fundusze na tańszą energię!

Dofinansowanie "Mój prąd"

Dzięki wprowadzonemu w Lipcu 2019 roku programowi dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych o nazwie „Mój prąd” do końca roku 2020 można było uzyskać kwotę do 5000 zł. Od początku Lipca 2021 roku program zostanie ponownie uruchomiony, a instalacje które były zakupione podczas przerwy między naborami, oraz te które nie załapały się jeszcze w zeszłym roku, będą miały możliwość uzyskania dofinansowania !!!. Procedura jest prosta a formalności bierzemy w całości na siebie – oczywiście jeśli nam pozwolisz.

Ulga podatkowa

Od stycznia 2019 roku istnieje możliwość odliczenia aż 53 tys. zł od podstawy opodatkowania w przypadku inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

Przykładowa kalkulacja:

Koszt instalacji – 40 tys. zł
Podstawa opodatkowania – 18%

Zysk dla Ciebie 7200 zł!

Program Czyste Powietrze

Program ten jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych. Głównym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.
Program będzie realizowany przez okres 10 lat, tj. w latach 2018 – 2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł. W zakres dofinansowania można zaliczyć zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej, które mogą zostać dofinansowane do 100% jednak wyłącznie w formie pożyczki.
  • Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M + 70 Punktów Bazowych ale nie mniej niż 2 % rocznie
  • Możliwa przerwa w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia
  • Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

Leasing

Jednym z najkorzystniejszych rozwiązań na sfinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla firmy jest leasing. Jego ogromną zaletą jest fakt iż nie trzeba angażować środków własnych aby zrealizować inwestycję. Do tego oszczędność z tytułu produkcji energii pokryje część jego raty dlatego możemy powiedzieć wprost iż spłaca się sam.
Oprócz tego jego ogromnym atutem jest możliwość zaliczenia go do kosztów działalności firmy, czego efektem jest obniżenie podatku dochodowego przedsiębiorstwa w wyniku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków takich jak raty leasingowe, amortyzacja czy odsetki od kredytu (tzw. efekt tarczy podatkowej).

Program Agroenergia

Program Agroenergia zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Przyczyni się to do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza.
Rodzaje przedsięwzięć które są kwalifikowane do dofinansowania, to inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-2025, wynosi 200 mln zł!

Z programu Agroenergia mogą skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, czyli inaczej osoby fizyczne będące właścicielem, dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym lub samoistnym posiadaczem nieruchomości rolnych, których łączna maksymalna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Kolejnym ważnym wymogiem jest konieczność zamieszkiwania w gminie na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego min. 5 lat.

Maksymalna wysokość dofinansowania

do 40% kosztów kwalifikowanych

Maksymalna wysokość pożyczki

nawet ponad 100% kosztów kwalifikowanych (inwestycje od 100 tys. do 2 mln zł).

Wielkość instalacji

od 50 kWp do 1 MWp

Umów się na darmową konsultację!

lub skorzystaj z formularza